სამართლიანობის აღდგენის კავშირი

ხმა ერისას

მეშვიდე საგანგებო

სათათბირო სხდომის

ოქმის ამონაწერი

 

2010 წლის 28 ოქტომბერს ქ. თბილისში შემდგარ სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისას სათათბიროს მე-7 რიგგარეშე სხდომაზე დასასწრებად, კავშირის წესდების 6.7 მუხლის შესაბამისად არჩეულ იქნა _ 293 დელეგატი. სათათბიროს სხდომაში მონაწილეობა მიიღო _ 258 დელეგატმა.

მოისმინეს:

სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისას დარბაზის თავმჯდომარის მიხეილ (გელა) სალუაშვილის ინფორმაცია.

დაადგინეს:

1. დაგმობილ იქნეს 2008 წლის აგვისტოდან მოყოლებული დღემდე საქართველოსადმი რუსეთის ფედერაციის მიერ გარე აგრესიის შედეგად  განვითარებული მოვლენები;

2. აღნიშნულ დროით მონაკვეთში საქართველოს ფაქტობრივი ხელისუფლების საქმიანობა უარყოფითად იქნეს შეფასებული.

 

 

`სამართლიანობის აღდგენის კავშირი

ხმა ერისას~

დარბაზის თავმჯდომარე

მიხეილ(გელა)

სალუაშვილი

თბილისი, 2010 წლის 28 ოქტომბერი