საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ორგანიზაციათა გაერთიანების
„ზვიადის გზა - უფლის სახელით’’

უფლისმიერი ლასკარის

2016 წლის 14 დეკემბრის

სხდომის ანგარიში


სხდომაზე მოისმინეს:უფლისმიერი ლასკარის თავმჯდომარის მიხეილ (გელა) სალუაშვილის ინფორმაცია: 
1. ს/გ „ზვიადის გზა - უფლის სახელით“ მომზადებული მორიგი საკანონმდებლო წინადადების - კანონპროექტი: „საქართველოს კანონი - „რეფერენდუმის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ“;
2. საქართველოში 1991 წ. 22 დეკემბერს კრიმინალურ-სამხედრო ძალების მიერ დაწყებული სახელმწიფო გადატრიალებიდან გასულ 25-ე წლისთავზე ჩასატარებელ ღონისძიებასთან დაკავშირებით;

განხილვაში მონაწილეობდნენ - მიხეილ [გელა] სალუაშვილი, რომულ ჯაფარიძე, თინათინ ბაიაშვილი, ალექსანდრე თაქთაქიშვილი, ნანა არუდაშვილი... 
სხდომაზე ერთხმად იქნა მიღებული შესაბამისისი გადაწყვეტილება. 
სხდომაზე განიხილეს მიმდინარე საკითხებიც.