საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ორგანიზაციათა გაერთიანების

'ზვიადის გზა - უფლის სახელით'

უფლისმიერი ლასკარის 

2016 წლის 24 ნოემბრის

სხდომის ანგარიში

 

სხდომაზე მოისმინეს:

უფლისმიერი ლასკარის თავმჯდომარის მიხეილ (გელა) სალუაშვილის ინფორმაცია:

1. 2016 წ. 8 ოქტომბრის არჩევნების თაობაზე:

  ა) პოლიტიკური ანალიზი;

  ბ) მიმდინარე პროცესების ბიბლიური მინიშნებანი;

2. ს/გ „ზვიადის გზა - უფლის სახელით“ მომზადებულ საკანონმდებლო წინადადებაზე „საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს შრომის კოდექსში“ ცვლილების შეტანის შესახებ“;

განხილვაში მონაწილეობდნენ - მიხეილ [გელა] სალუაშვილი, ელგუჯა ქოჩიაშვილი, რომულ ჯაფარიძე, ნატო ფავლენიშვილი, გობრონ წერეთელი, ნანა კოდელაშვილი, თინათინ ბაიაშვილი, ნანა არუდაშვილი, იზა გრიგოლია, სოლომონ ბაიაშვილი, ალექსანდრე თაქთაქიშვილი...

სხდომაზე ერთხმად იქნა მიღებული შესაბამისისი გადაწყვეტილება.

სხდომაზე განიხილეს მიმდინარე საკითხებიც.