საქართველოს

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის

თავმჯდომარეს

ქალბატონ თამარ ჟვანიას!

 

№28-ე საარჩევნო გაერთიანების

„ზვიადის გზა - უფლის სახელით“

თავმჯდომარის

მიხეილ (გელა)  სალუაშვილის

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

 

ქალბატონო თამარ! 

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ 120-ე მუხლის შესაბამისად, გთხოვთ №28-ე საარჩევნო გაერთიანების „ზვიადის გზა - უფლის სახელით“ წარმოდგენილი საარჩევნო პარტიული სიიდან ამოიღოთ, და შესაბამისად რეგისტრაცია გაუუქმოთ შემდეგ 4 პირს:

1. რიგითი №31. ქიმაძე ელიზა, 17. 08. 1960; რუსთავი გ.სააკაძის ქ. კორ. 6 ბ. 8; პირ. №35001074391;

2. რიგითი №43. ხუციშვილი დალი, 20. 05. 1964; ქ. რუსთავი დონეც.მეტალურგთა ქ. კორ. 12 ბ. 2; პირ. №35001026063

3. რიგითი №46. ფერაძე მანანა, 17. 08. 1961; თბილისი კ.ილურიძის II შეს. N 17; პირ. №01019007521;

4. რიგითი №70. პოსოშვილი მაყვალა, 14. 08. 1939; ქ. რუსთავი, მ.ბალანჩივაძის გას. კორ. 4 ბ. 20; პირ. № 35001005904.

პატივისცემით:

 

№28-ე საარჩევნო გაერთიანების

„ზვიადის გზა - უფლის სახელით“

თავმჯდომარე

მიხეილ (გელა)

 სალუაშვილი