ბლანკი   ღია მიმართვა უწყებათაშორისი კომისიის სამდივნოს