საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 

პოლიტიკური პარტიების

ფინასური მონიტორინგის სამსახურის უფროსს

ბატონ ზურაბ აზნაურაშვილს!

 

საარჩევნო გაერთიანების

 „ზვიადის გზა - უფლის სახელით“

თავმჯდომარის

მიხეილ (გელა)  სალუაშვილის

 

მიმართვა

დეკლარაციის ფორმების წარმოდგენასთან დაკავშირებით

 

ბატონო ზურაბ!

ჩვენი საარჩევნო ფაერთიანების ცესკოში დარეგისტრირებიდან დღემდე, ანუ 2016 წ. 29 ივნისის ჩათვლით, საარჩევნო ფონდში არანაირი ფულადი რესურსის მოძრაობა არ მომხდარა.

შესაბამისად, ისევე როგორც ცესკოში დარეგისტრირებამდე, დღეის მდგომარეობით, აღნიშნული ფონდის ანგარიშზე ირიცხება - 16 ლარი და 58 თეთრი [თექვსმეტი ლარი და 58 თეთრი].

 

წარმოგიდგენთ - აღნიშნული პერიოდისათვის შევსებული ნულოვანი დეკლარაციის ფორმებს

 

პატივისცემით:

საარჩევნო გაერთიანების:

„ზვიადის გზა - უფლის სახელით“

საარჩევნო ფონდის თავმჯდომარე,

სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა:

უფალია ჩვენი სიმართლე-

ლასკარის თავმჯდომარე

მიხეილ (გელა)  

სალუაშვილი

ტელ.: 5[91] 63-63-36

ელ. ფოსტა: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

29 ივნისი, 2016 წ.