ტექსტი   იხილავთ საარჩევნო გაერთიანების: "ზვიადის გზა - უფლის სახელთ" ქ. თბილისის სასამართლოში შეტანილ სასარჩელო განცხადებას