1997    წინამდებარე მასალაში წარმოდგენილია ჩვენი ისტორიის 1996-1997 წლების მონაკვეთი