კრებული   იხილავთ საქართველოს ისტორიის იმ მისტერიულ სურათხატებას, რომლის ახსნაც მხოლოდ ბიბლიის მიხედვითაა შესაძლებელი