ბუკლეტი   იხილავთ ისტორიოგრაფიაში ცნობილ ორ უძველეს წერილობით წყაროთა შორის დაფიქსირებულ "განსხვავებათა' ანალიზს...