ბუკლეტი   ბოლო ჟამისეული კუთხით მოძიებულ-განხილულია ქართველთა უშუალო წინაპრების კავკასიაში დამკვიდრების ბიბლიური საბუთები