[მეექვსე ნაწილი]

4.6. წინასწარმეტყველება

 საქართველოს ტერიტორიული დაქუცმაცების თაობაზე

მარტოდ დარჩენილი „ბოროტეული თავი“ [მ. სააკაშვილი], აგრძელებს რა ანტიქრისტეს არსის მატარებელი ედ. შევარდნაძის გზასავალს, „წარმატებით“ აგვირგვინებს ბიბლიისეულ წინასწარმეტყველებას - საქართველოს ტერიტორიული დაქუცმაცების თაობაზე [2008 წ. აგვისტოს: საქართველო - რუსეთის ომი] [იხ. 3 ეზრა 11,45; დან. 12,4]:

- „მისი [ედ. შევარდნაძის] დადგომისთანავე [1992 წ.] შეიმუსრება მისი სამეფო [საქართველო] და ზეცის ოთხი ქარის მიმართულებით გაიყოფა [1. აფხაზეთი, 2. ე.წ. სამხრეთ ოსეთი, 3. აჭარა და 4. დანარჩენი საქართველო]; არც მის მემკვიდრეზე გადავა ხელმწიფება [ახალი ხელისუფალი (ანუ მ. სააკაშვილი),  არჩევნების გზით არ მოვა] და არც ისეთი ძლიერი იქნება, როგორც იყო, რადგან დაქუცმაცდება მისი [ჯერ: ედ. შევარდნაძისა და შემდეგ: მ. სააკაშვილის] სამეფო, და ამას გარდა სხვათა [რუსეთის] ხელში გადავა“ [დან. 11,4].

 

მითითებული - „სხვათა [რუსეთის] ხელში გადავა“-ს  პროცესი ასე განვითარდა:

2008 წ. 7/8-12/13 აგვისტოს სამაჩაბლოში მიმდინარე საომარი დაპირისპირების შედეგებიდან გამომდინარე, - 2008 წლის 25(26) აგვისტოს, რუსეთმა, საქართველოს ძირძველი მიწის - აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის - სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა ცნო. 

2008 წლის სექტემბერში, საქართველოს პარლამენტმა - ქვეყნის საერთო იურიდიქციიდან ფაქტობრივად და იურიდიულად „ჩამოცილებული“ ეს ორი რეგიონი - რუსეთის მიერ ოკუპირებულად გამოაცხადა, რითაც საბოლოოდ „დაადასტურა“ ბიბლიაში ნაწინასწარმეტყველების ასრულება - დაქუცმაცებული ქართული მიწის ნაწილი - „სხვათა [რუსეთის] ხელში“  გადავიდა.

[გაგრძელება იქნება]