ტექსტი  იხილავთ ბოლო ჟამის დადგომის დამადასტურებელ იმ ნიშანთა ნაწილს, რომელიც ზვიად გამსახურდიას პიროვნებას ეხება