ბუკლეტი   იხილავთ 2018 წლის საპრეზიდენტო პროგრამის სრულ ვერსიას