„უფალია ჩვენი სიმართლე

[სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა]“-ს

ლასკარის

2016 წლი13 თებერვლის

სხდომის ანგარიში

„უფალია ჩვენი სიმართლე [სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა]“-ს ლასკარის 2016 წლის 13 თებერვლის გაფართოებულ სხდომას ესწრებოდნენ - მიხეილ(გელა) სალუაშვილი,  ბეჟან შერგელაშვილი, ეთერ ჩხეტია, ნანული ერქვანიძე, ლეილა მეფარიძე, ლევან ჩოხელი,  ნათელა მელქაძე, მანანა თანიაშვილი, ლენა სისაური, ეთერ ბუიძე, ლიდა ვეშაგური, შაზი რაზმაძე, ლალი ბეგაშვილი, ნელი მაძღარაშვილი, კაკო [ანგი] გოგლიძე, მანანა სოსებაშვილი, დინა [დიანა] ჯიქია და ლეილა კობახიძე.

მოისმინეს, ლასკარის თავმჯდომარის მიხეილ [გელა] სალუაშვილის ინფორმაცია:

საქართველოს პარლამენტისათვის საკანონმდებლო წინადადების სახით წარსადგენი - პარლამენტის მაჟორიტარული პრინციპით ასარჩევი დეპუტაციის ფორმირების ახალი წესის თაობაზე.

სხდომაზე ერთხმად იქნა მიღებული დადებითი გადაწყვეტილება.

 

 „უფალია ჩვენი სიმართლე

[სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა]“-ს 

ლასკარის თავმჯდომარე

მიხეილ (გელა) სალუაშვილი