ბროშურა   იხილავთ მ. სააკაშვილის პრეზიდენტობის უკანონობის დამადასტურებელ მასალებს