ბუკლეტი   იხილავთ მასალას - აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში სართლიანობისა და კანონიერების აღდგენის საკითხისათვის”