პროექტი

 

საქართველოს პრეზიდენტის

ბრძანებულება 2

2013 წლის ნოემბერი

. თბილისი

 

ზვიად გამსახურდიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი

საიუბილეო სამთავრობო კომისიის შექმნის შესახებ

 

1. იმის გათვალისწინებით, რომ - 2013 წლის 31 დეკემბერს სრულდება საქართველოს პირველი პრეზიდენტის, საქართველოს ეროვნული გმირის - ზვიად გამსახურდიას მოწამეობრივი აღსრულებიდან 20 წელი; ხოლო 2014 წ. 31 მარტს ზვიად გამსახურდიას 75 წელი შეუსრულდებოდა,

შეიქმნას - ზვიად გამსახურდიას გარდაცვალებიდან 20 და დაბადებიდან 75 წლისთავისათვის ჩასატარებელ ღონისძიებათა მოსამზადებელი - „ზვიად გამსახურდიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სამთავრობო კომისია“

 

2. დაევალოს „ზვიად გამსახურდიას ხსოვნისადმი მიძღვნილ საიუბილეო სამთავრობო კომისიას“, მთავრობისადმი წარსადგენად, შეიმუშავოს  განსახორციელებელ ღონისძიებათა შემცველი  წინადადებათა პაკეტი, მათ შორის:

- ქვეყნის სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის მოპოვებაში ზვიად გამსახურდიას სათანადო როლის გამოკვეთა;

- ზვიად გამსახურდიას სახელთან დაკავშირებული [მისი] პოლიტიკური განცხადებების, მიმართვების, გამოსვლების, ინტერვიუების მოძიება-მოპოვება, მათი სისტემატიზაცია და გამოცემა;

- ზვიად გამსახურდიას სრული ლიტერატურული მემკვიდრეობის მოძიება-მოპოვება, მათი სისტემატიზაცია და გამოცემა;

- საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში, მათ შორის დედაქალაქში ზვიად გამსახურდიას სახელის უკვდავსაყოფად ძეგლების დადგმა;

- სხვადასხვა დაწესებულებებისათვის [ქუჩა, სკვერი, სკოლა, აეროპორტი და ა.შ.] ზვიად გამსახურდიას სახელის მინიჭება;

- საიუბილეო კულტურული ღონისძიებების სათანადო დაგეგმვა და ა.შ.

 

3. ეს ბრძანებულება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 

მ. სალუაშვილი