საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს

ირაკლი კობახიძეს

საზოფადოებრივ და პოლიტიკურ ორგანიზაციათა გაერთიანების

ზვიადის გზა - უფლის სახელით“

 

ღია მიმართვა

საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტთან დაკავშირებით

 

ბატონო ირაკლი!

წარმოგიდგენთ - „საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებსაქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტისა დააჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შესახებსაქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტის გამოქვეყნებისა და მათი საყოველთაო-სახალხო განხილვის საორგანიზაციო კომისიის შექმნის თაობაზე მიღებული საქართველოს პარლამენტის დადგენილების [3 მაისი 2017 . N742-II] სულისკვეთებიდან გამომდინარე, ჩვენი გაერთიანების მიერ, კონსტიტუციური კანონის პროექტის ცალკეულ საკითხებთან დაკავშირებით მომზადებულ შემდეგ წინადადებებს:

1. კონსტიტუციის გადასინჯვის მექანიზმთან დაკავშირებული საკითხის თაობაზე [დანართი N1 - 3 გვ.];

2. საქართველოს პარლამენტში დეპუტატთა რიცხოვნობის საკითხისათვის [დანართი  N2 - 2 გვ.];

3. საქართველოს სახელმწიფოებრივ-ტერიტორიული მოწყობის საკითხისათვის [დანართი N3 - 2 გვ.];

4. საპარლამენტო ფრაქციის შექმნის საკითხისათვის [დანართი N4 - 2 გვ.];

5. კონსტიტუციაში სახელმწიფო სიმბოლიკის თაობაზე არსებული ჩანაწერის საკითხისათვის [დანართი N5 - 2 გვ.];

სულ: 12 ფურცელი

 არჩევანი - თქვენზეა. ღმერთმა მოგცეთ მართებული გადაწყვეტილების მიღების უნარი.

პატივისცემით

 

საზოფადოებრივ და პოლიტიკურ ორგანიზაციათა გაერთიანების

 „ზვიადის გზა - უფლის სახელით“

 თავმჯდომარე

მიხეილ [გელა] სალუაშვილი

2017 წ. 10 მაისი

 

წერილის ჩაბ. N9685, 10. 05. 2017 წ.